Lễ Hộp Tết Lân Vũ 889

627.000 

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 889 gồm:

– Tầng 1:

 •  2 bánh tường lân nhân mứt trái cây hạt dinh dưỡng
 • 2 bánh xuân hỷ nhân hạt sen gấc dừa
 • 2 bánh kim bảo nhân thơm thượng hạng
 • 2 gói trà ô long

– Tầng 2:

 • 1 gói hạt điều vị mặn 70g
 • 1 gói hạt điều vị wasabi 70g
 • 1 gói hạt điều vị tomyum 70g
 • 3 kẹo Bê Kala Matcha sữa tươi
 • 5 bánh Cookies Anna dừa
 • 5 bánh Cookies Anna chà bông
 • 5 bánh Cookies Anna trứng muối