Bảng giá bánh trung thu Đại Phát 2019

>> TẢI BẢNG GIÁ

 >> TẢI ĐƠN ĐẶT HÀNG

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
LỄ HỘP NHÂN VIÊN
001 LỄ HỘP THÂN THIỆN 001 102.000
002 LỄ HỘP THÂN THIỆN 002 102.000
003 LỄ HỘP THÂN THIỆN 003 102.000
004 LỄ HỘP THÂN THIỆN 004 102.000
005 LỄ HỘP THÂN THIỆN 005 102.000
101 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101 140,000
102 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102 204,000
103 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103 186,000
104 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104 204,000
105 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105 157,000
201 LỄ HỘP HẢO HẠNG 201 288,000
203 LỄ HỘP HẢO HẠNG 203 304,000
205 LỄ HỘP HẢO HẠNG 205 309,000
LỄ HỘP CAO CẤP
202 LỄ HỘP HẢO HẠNG CAO CẤP 202 556,000
204 LỄ HỘP HẢO HẠNG CAO CẤP 204 533,000
301 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 301 390,000
302 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 302 390,000
303 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 303 408,000
304 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 304 361,000
601 LỄ HỘP CAO CẤP 601 551,000
602 LỄ HỘP CAO CẤP 602 532,000
603 LỄ HỘP CAO CẤP 603 526,000
288 LỄ HỘP CHAY 288 392,000
388 LỄ HỘP CHAY 388 408,000
688 LỄ HỘP CHAY 688 502,000
501 LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501 410,000
700 LỄ HỘP HẠNH PHÚC 700 656,000
880 LỄ HỘP HOÀNG GIA 880 532,000
881 LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 881 360,000
801 LỄ HỘP HOÀNG KIM 801 819,000
802 LỄ HỘP HOÀNG KIM 802 740,000
810 LỄ HỘP HOÀNG KIM 810 387,000
901 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 901 1,075,000
902 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 902 1,033,000
910 LỄ HỘP THIẾT KẾ BỞI MINH HẠNH 910 2,200,000
920 LỄ HỘP THIẾT KẾ BỞI MINH HẠNH 920 2,880,000
999 LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 999 1,580,000
930 LỄ HỘP MINH LONG 903 2,800,000

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0902 389 519 – 0931 31 59 31