Bảng giá bánh trung thu Đại Phát

>> TẢI BẢNG GIÁ

 >> TẢI ĐƠN ĐẶT HÀNG

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
LỄ HỘP NHÂN VIÊN
001 LỄ HỘP THÂN THIỆN 001 96.000
002 LỄ HỘP THÂN THIỆN 002 96.000
003 LỄ HỘP THÂN THIỆN 003 96.000
004 LỄ HỘP THÂN THIỆN 004 96.000
005 LỄ HỘP THÂN THIỆN 005 96.000
101 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101 130.000
102 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102 192.000
103 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103 174.000
104 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104 192.000
105 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105 147.000
201 LỄ HỘP HẢO HẠNG 201 270.000
203 LỄ HỘP HẢO HẠNG 203 284.000
205 LỄ HỘP HẢO HẠNG 205 289.000
LỄ HỘP CAO CẤP
202 LỄ HỘP HẢO HẠNG CAO CẤP 202 540.000
204 LỄ HỘP HẢO HẠNG CAO CẤP 204 516.000
301 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 301 366.000
302 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 302 366.000
303 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 303 384.000
304 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 304 339.000
601 LỄ HỘP CAO CẤP 601 525.000
602 LỄ HỘP CAO CẤP 602 504.000
603 LỄ HỘP CAO CẤP 603 504.000
288 LỄ HỘP CHAY 288 372.000
388 LỄ HỘP CHAY 388 384.000
688 LỄ HỘP CHAY 688 474.000
501 LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501 394.000
700 LỄ HỘP HẠNH PHÚC 700 616.000
880 LỄ HỘP HOÀNG GIA 880 474.000
881 LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 881 360.000
801 LỄ HỘP HOÀNG KIM 801 773.000
802 LỄ HỘP HOÀNG KIM 802 708.000
810 LỄ HỘP HOÀNG KIM 810 378.000
901 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 901 1.193.000
902 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 902 1.146.000
910 LỄ HỘP THIẾT KẾ BỞI MINH HẠNH 910 2.200.000
920 LỄ HỘP THIẾT KẾ BỞI MINH HẠNH 920 2.880.000
999 LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 999 1.580.000

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0919 593 159 – 0902 389 519