tải bảng giá bánh trung thu đại pháttải đơn đặt hàng bánh trung thu đại phát

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
LỄ HỘP NHÂN VIÊN
001 LỄ HỘP THÂN THIỆN 001 114.000
002 LỄ HỘP THÂN THIỆN 002 118.000
003 LỄ HỘP THÂN THIỆN 003 114.000
004 LỄ HỘP THÂN THIỆN 004 114.000
005 LỄ HỘP THÂN THIỆN 005 114.000
101 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101 181.000
102 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102 232.000
103 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103 214.000
104 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104 232.000
105 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105 191.000
201 LỄ HỘP HẢO HẠNG 201 328.000
202 LỄ HỘP HẢO HẠNG 202 690.000
203 LỄ HỘP HẢO HẠNG 203 362.000
204 LỄ HỘP HẢO HẠNG 204 654.000
205 LỄ HỘP HẢO HẠNG 205 382.000
208 LỄ HỘP HẢO HẠNG 208 590.000
209 LỄ HỘP HẢO HẠNG 209 513.000
301 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 301 442.000
302 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 302 442.000
303 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 303 460.000
388 LỄ HỘP SEN HỒNG 388 Chay 454.000
501 LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501 490.000
601 LỄ HỘP CAO CẤP 601 668.000
602 LỄ HỘP CAO CẤP 602 622.000
603 LỄ HỘP CAO CẤP 603 621.000
604 LỄ HỘP CAO CẤP 604 558.000
699 LỄ HỘP CÀ PHÊ HWC 699 410.000
700 LỄ HỘP SẮC VIỆT 700 794.000
801 LỄ HỘP HOÀNG KIM 801 1.128.000
802 LỄ HỘP HOÀNG KIM 802 928.000
803 LỄ HỘP HOÀNG KIM 803 1.098.000
804 LỄ HỘP HOÀNG KIM 804 1.286.000
810 LỄ HỘP HOÀNG KIM 810 522.000
820 LỄ HỘP LAVA TRỨNG MUỐI 820 540.000
880 LỄ HỘP HOÀNG GIA 880 622.000
881 LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 881 468.000
882 LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 882 622.000
883 LỄ HỘP THU NGUYỆT 883 420.000
901 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 901 1.484.000
902 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 902 1.307.000
930 LỄ HỘP MINH LONG 930 2.130.000
990 LỄ HỘP THU NGUYỆT TRẦM HƯƠNG 990 1.990.000
997 LỄ HỘP TÂM GIAO 997 2.696.000
998 LỄ HỘP TÂM GIAO 998 3.232.000
999 LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 999 1.980.000

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0902 389 519 – 0932 889 770