Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát 2020

>> TẢI BẢNG GIÁ

 >> TẢI ĐƠN ĐẶT HÀNG

Mã Số Tên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
LỄ HỘP NHÂN VIÊN
001 LỄ HỘP THÂN THIỆN 001 103.000
002 LỄ HỘP THÂN THIỆN 002 106.000
003 LỄ HỘP THÂN THIỆN 003 103.000
004 LỄ HỘP THÂN THIỆN 004 103.000
005 LỄ HỘP THÂN THIỆN 005 103.000
101 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101 140.000
102 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102 209.000
103 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103 190.000
104 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104 209.000
105 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105 165.000
201 LỄ HỘP HẢO HẠNG 201 290.000
203 LỄ HỘP HẢO HẠNG 203 318.000
205 LỄ HỘP HẢO HẠNG 205 324.000
LỄ HỘP CAO CẤP
202 LỄ HỘP HẢO HẠNG CAO CẤP 202 570.000
204 LỄ HỘP HẢO HẠNG CAO CẤP 204 542.000
301 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 301 396.000
302 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 302 396.000
303 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 303 415.000
304 LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 304 374.000
601 LỄ HỘP CAO CẤP 601 563.000
602 LỄ HỘP CAO CẤP 602 537.000
603 LỄ HỘP CAO CẤP 603 536.000
288 LỄ HỘP CHAY 288 .000
388 LỄ HỘP CHAY 388 .000
688 LỄ HỘP CHAY 688 .000
501 LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501 410.000
700 LỄ HỘP HẠNH PHÚC 700 674.000
880 LỄ HỘP HOÀNG GIA 880 537.000
881 LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 881 360.000
801 LỄ HỘP HOÀNG KIM 801 973.000
802 LỄ HỘP HOÀNG KIM 802 833.000
810 LỄ HỘP HOÀNG KIM 810 387.000
901 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 901 1.277.000
902 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 902 1.140.000
910 LỄ HỘP THIẾT KẾ BỞI MINH HẠNH 910 .000
920 LỄ HỘP THIẾT KẾ BỞI MINH HẠNH 920 .000
999 LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 999 1.580.000

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0902 389 519 – 0932 889 770