Bảng Giá Bánh Trung Thu Đại Phát 2022

tải bảng giá bánh trung thu đại pháttải đơn đặt hàng bánh trung thu đại phát

Mã SốTên Bánh
Giá Bán (VNĐ)
LỄ HỘP NHÂN VIÊN
001LỄ HỘP THÂN THIỆN 001114.000
002LỄ HỘP THÂN THIỆN 002118.000
003LỄ HỘP THÂN THIỆN 003114.000
004LỄ HỘP THÂN THIỆN 004114.000
005LỄ HỘP THÂN THIỆN 005114.000
101LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101181.000
102LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102232.000
103LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103214.000
104LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104232.000
105LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105191.000
201LỄ HỘP HẢO HẠNG 201328.000
202LỄ HỘP HẢO HẠNG 202690.000
203LỄ HỘP HẢO HẠNG 203362.000
204LỄ HỘP HẢO HẠNG 204654.000
205LỄ HỘP HẢO HẠNG 205382.000
208LỄ HỘP HẢO HẠNG 208590.000
209LỄ HỘP HẢO HẠNG 209513.000
301LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 301442.000
302LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 302442.000
303LỄ HỘP ĐẶC BIỆT 303460.000
388LỄ HỘP SEN HỒNG 388 Chay454.000
501LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501490.000
601LỄ HỘP CAO CẤP 601668.000
602LỄ HỘP CAO CẤP 602622.000
603LỄ HỘP CAO CẤP 603621.000
604LỄ HỘP CAO CẤP 604558.000
699LỄ HỘP CÀ PHÊ HWC 699410.000
700LỄ HỘP SẮC VIỆT 700794.000
801LỄ HỘP HOÀNG KIM 8011.128.000
802LỄ HỘP HOÀNG KIM 802928.000
803LỄ HỘP HOÀNG KIM 8031.098.000
804LỄ HỘP HOÀNG KIM 8041.286.000
810LỄ HỘP HOÀNG KIM 810522.000
820LỄ HỘP LAVA TRỨNG MUỐI 820540.000
880LỄ HỘP HOÀNG GIA 880622.000
881LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 881468.000
882LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 882622.000
883LỄ HỘP THU NGUYỆT 883420.000
901LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 9011.484.000
902LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 9021.307.000
930LỄ HỘP MINH LONG 9302.130.000
990LỄ HỘP THU NGUYỆT TRẦM HƯƠNG 9901.990.000
997LỄ HỘP TÂM GIAO 9972.696.000
998LỄ HỘP TÂM GIAO 9983.232.000
999LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 9991.980.000

HOTLINE ĐẶT HÀNG: 0902 389 519 – 0932 889 770