Lễ Hộp Tết Lân Vũ 888

600.000 

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 888 gồm:

– Tầng 1:

  • 6 bánh kim bảo mứt ngũ quả hạt dinh dưỡng
  • 2 gói trà ô long

– Tầng 2:

  • 3 bánh Tô trái thơm thượng hạng
  • 4 kẹo Nougat vị sầu riêng
  • 4 kẹo Nougat vị nam việt quất
  • 6 bánh cookies anna trứng muối
  • 6 bánh cookies anna chà bông
  • 4 thanh hạt dinh dưỡng vị điều
  • 4 thanh hạt dinh dưỡng vị bí xanh