Lễ Hộp Tết Lân Vũ 888

627.000 

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 888 gồm:

– Tầng 1:

  • 6 bánh Tường Lân nhân mứt trái cây hạt dinh dưỡng
  • 2 gói trà ô long

– Tầng 2:

  • 1 gói hạt điều vị mặn 70g
  • 1 gói hạt điều vị wasabi 70g
  • 1 gói hạt điều vị tomyum 70g
  • 3 kẹo Bê Kala sữa tươi
  • 5 bánh Cookies Anna dừa
  • 5 bánh Cookies Anna chà bông
  • 5 bánh Cookies Anna trứng muối