Lễ hộp hoàng triều 901

1.484.000 

Tầng 1:
1 Bánh Trung Thu Nguyệt Thập Cẩm Thịt Nướng Vi Cá 400g (4 trứng)

Tầng 2:
2 Bánh HongKong Cao Cấp 200g (2 trứng): 1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt
2 Bánh Trung Thu Cầu Vồng Cao Cấp 125g 1 Nhân Mặn, 1 Nhân Ngọt

Tầng 3:
1 Vỉ Bánh Quý Phi Phù Dung
3 Bánh Tô 48g
1 Vỉ Bánh HongKong Nhỏ
6 Bánh Tô 30g (Dưa Gang, Vải Thiều, Sầu Riêng)