Flip book element

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 888

627.000 

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 888 gồm:

– Tầng 1:

 • 6 bánh Tường Lân nhân mứt trái cây hạt dinh dưỡng
 • 2 gói trà ô long

– Tầng 2:

 • 1 gói hạt điều vị mặn 70g
 • 1 gói hạt điều vị wasabi 70g
 • 1 gói hạt điều vị tomyum 70g
 • 3 kẹo Bê Kala sữa tươi
 • 5 bánh Cookies Anna dừa
 • 5 bánh Cookies Anna chà bông
 • 5 bánh Cookies Anna trứng muối
Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 889

627.000 

Lễ Hộp Tết Lân Vũ 889 gồm:

– Tầng 1:

 •  2 bánh tường lân nhân mứt trái cây hạt dinh dưỡng
 • 2 bánh xuân hỷ nhân hạt sen gấc dừa
 • 2 bánh kim bảo nhân thơm thượng hạng
 • 2 gói trà ô long

– Tầng 2:

 • 1 gói hạt điều vị mặn 70g
 • 1 gói hạt điều vị wasabi 70g
 • 1 gói hạt điều vị tomyum 70g
 • 3 kẹo Bê Kala Matcha sữa tươi
 • 5 bánh Cookies Anna dừa
 • 5 bánh Cookies Anna chà bông
 • 5 bánh Cookies Anna trứng muối
Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Hoa Xuân 887

450.000 

Lễ Hộp Tết Hoa Xuân 887 gồm:

 •  3 bánh Tường Lân nhân mứt trái cây hạt dinh dưỡng
 • 3 bánh xuân hỷ nhân hạt sen gấc dừa
 • 3 bánh kim bảo nhân thơm thượng hạng

 

Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Đại Cát 900

1.733.000 

Lễ Hộp Tết Đại Cát 900 gồm:

 •  1 chai Vang Magis Limited Reserve Cabernet Saugivnon
 • 4 bánh cánh bướm
 • 9 kẹo Bê Kala sữa tươi
 • 2 gói trà ô long 10g
 • 25 bánh Tô thượng hạng 13g
Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Đại Cát 910

2.201.000 

Lễ Hộp Tết Đại Cát 910 gồm:

 •  1 chai Kalvalan Distillery Select No.1 Singel Malt Whisky 40% Vol
 • 4 bánh cánh bướm
 • 9 kẹo Bê Kalla sữa tươi
 • 2 gói trà ô long 10g
 • 4 bánh Tart dinh dưỡng
 • 8 bánh Tô 30g (dưa gang, sầu riêng, vải thiều, trái thơm)
Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Sung Túc 799

771.000 

Lễ Hộp Tết Sung Túc 799 gồm:

 • 1 chai Vang Paso Del Sol Cabemet Sauvignon
 • 4 bánh cánh bướm
 • 4 gói trà ô long 10g
 • 9 kẹo Bê Kalla sữa tươi
Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Sung Túc 979

517.000 

Lễ Hộp Tết Sung Túc 979 gồm:

 •  8 bánh Tô 30g (trái thơm, dưa gang, sầu riêng, vải thiều)
 • 1 hộp hạt điều 2 gói (vị mặn, vị tomyum)
 • 4 bánh trà xanh hạnh nhân
 • 1 bánh tart hạt dinh dưỡng
 • 4 kẹo Bê Kalla sữa tươi
Đọc tiếp

Lễ Hộp Tết Mừng Xuân 738

2.131.000 

Lễ Hộp Tết Mừng Xuân 738 gồm:

 • 1 hộp kẹo Bê Kalla (1 sữa tươi, 1 sầu riêng)
 • 1 hộp bánh Cookies 240g
 • 1 hộp bánh quý tộc 702
 • 1 hộp bánh tô 10 cái (30g/cái)
 • 1 hộp kẹo Bê Kalla sầu riêng
 • 1 hộp trống đồng 881
 • 1 chai Vang Paso Del Sol Saugivnon
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.