Lễ Hộp Tết Mừng Xuân 738

1.979.000 

Lễ Hộp Tết Mừng Xuân 738 gồm:

  • 1 hộp bánh Cookies 240g
  • 1 hộp bánh tô mix 10 cái
  • 1 chai Vang Paso Del Sol Saugivnon
  • 1 hũ thanh hạt dinh dưỡng vị macca 162g
  • 1 hũ thanh hạt dinh dưỡng vị song mè 162g
  • 1 hộp thanh hạt dinh dưỡng mix 15 cái
  • 1 lễ hộp trống đồng 881
  • 1 lễ hộp kim ngọc 688