Lễ Hộp Tết Du Xuân 788

364.000 

Lễ Hộp Tết Du Xuân 788 gồm:

– Tầng 1:

  •  6 kẹo Nougat vị sữa tươi
  •  3 bánh tô trái thơm 30g
  •  6 thanh hạt dinh dương vị song mè
  •  4 bánh cánh bướm

– Tầng 2:

  • 5 bánh tô trái thơm thượng hạng
  • 5 bánh Cookies Anna dừa
  • 5 bánh Cookies Anna chà bông
  • 5 bánh Cookies Anna trứng muối